Nieuwsbrief

Zoeken

Privacy

Privacy policy 
Copymate respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om uw privesfeer te beschermen. Ons beleid inzake privacy vindt u hieronder.

Doel
Copymate gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel en alleen om u informatie aangaande Copymate of haar partners toe te sturen. Dit gaat van nieuws uit de sector, interessante aanbiedingen, diensten of acties, alsook voor het versturen van prijsoffertes en facturen. U heeft ook te allen tijde het recht deze gegevens uit onze databank te laten schrappen. Wij geven deze gegevens niet door aan derde partijen, tenzij schriftelijk of mondeling met u overeengekomen en ook als wij hierom gevraagd worden door de gerechtelijke diensten.

Links
Op www.copymate.be staan hyperlinks naar websites van derden. Copymate kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de daar aangeboden informatie en voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Bezoekersgegevens
Copymate verzamelt de bezoekersgegevens vanop de website. Wij registreren het aantal bezoekers en hoeveel keer ze waarop klikken. Deze gegevens gebruiken wij of onze partners om onze website te optimaliseren voor de gebruikers. Daarom maakt onze website gebruik van cookies. Om fraude te vermijden wordt ook het IP-adres geregistreerd.

Uitschrijven op onze digitale nieuwsbrief
U krijgt onze digitale nieuwsbrief een eerste keer omdat u ooit met ons in contact kwam. Dat hoeft daarom niet bedrijfsgebonden zijn, dat kunnen ontmoetingen zijn uit ver vervlogen tijden.

U kunt zich echter op elk moment uitschrijven. Dat kan u doen via de link op onze nieuwsbrief. U kunt ook een mailtje sturen naar info@copymate.be

Belangrijk
Net als de hele website is ook deze privacyverklaring niet statisch. Copymate houdt zich het recht voor om deze privacyregels aan te passen. Het is dus raadzaam om deze pagina geregeld te checken op eventuele veranderingen.